Academy Trường trung học nội trú
dành cho học sinh từ 14-19 tuổi

A-LEVEL

Chương trình đào tạo A-Level cho phép học sinh học ít môn hơn và phát triển kiến thức chuyên sâu. Đây là bước chuẩn bị theo cách truyền thống để được nhận vào các trường đại học danh giá của nước Anh và được công nhận bởi các trường đại học trên toàn cầu.

Tổng quan về A-Level

 • yêu cầu HỌC VẤN

  Hoàn tất lớp 10 với thang điểm từ A-C

 • TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH

  Tối thiểu IELTS 5.5 hoặc 52/70 
  theo Bài kiểm tra tiếng Anh của EF

 • ĐIỂM TRƯỜNG

  Torbay, Anh 
  Oxford, Anh

 • THỜI GIAN ĐÀO TẠO

  2 năm (6 kỳ)

 • Các kỳ thi

  Các kỳ thi viết và bài tập trong suốt chương trình 2 năm; Chứng nhận A-level được cấp cho từng môn học mà học sinh đã hoàn tất thành công

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO A-LEVEL

Chương trình A-Level của EF Academy cho phép học sinh tập trung và tìm hiểu chuyên sâu về ngành học của mình. Hầu hết các học sinh chọn 3 môn, mặc dù có thể chọn nhiều hơn. Các giáo viên cố vấn của trường sẽ giúp các em chọn đúng việc kết hợp các môn học của A-Level để đảm bảo cơ hội tốt nhất được chấp nhận vào các trường đại học hàng đầu theo đúng chuyên ngành.

TOÁN HỌC: Toán học, Toán cao cấp
KHOA HỌC XÃ HỘI: Ứng dụng Công nghệ Thông tin, Kinh doanh, Kinh tế, Luật, Truyền thông, Tâm lý học, Xã hội học
KHOA HỌC: Sinh học, Hóa học, Vật lý
NGÔN NGỮ: Tiếng Anh/Luyện thi IELTS, Tự học ngôn ngữ mẹ đẻ
NGHỆ THUẬT: Nghệ thuật