Academy Trường trung học nội trú
dành cho học sinh từ 14-19 tuổi

IGCSE

IGCSE là chứng chỉ giáo dục trung học quốc tế phổ biến nhất trên thế giới dành cho học sinh trong hai năm đầu của bậc trung học. Chương trình này cung cấp một nền tảng tuyệt vời cho chương trình A-level hoặc IB và được công nhận rộng rãi bởi các trường đại học và nhà tuyển dụng hàng đầu trên toàn thế giới.

TỔNG QUAN VỀ IGCSE

 • YÊU CẦU HỌC VẤN

  Hoàn tất lớp 8, 9 với thang điểm từ A-C

 • TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH

  Tối thiểu IELTS 4.5 hoặc 41/70
  theo Bài kiểm tra tiếng Anh của EF

 • ĐIỂM TRƯỜNG

  New York, Mỹ
  Torbay, Anh

 • THỜI GIAN ĐÀO TẠO

  2 năm (6 kỳ)

 • Các KỲ thi

  Các kỳ thi vấn đáp và viết vào cuối chương trình 2 năm; học sinh sẽ được đánh giá bởi hội đồng độc lập bên ngoài và nhận chứng chỉ IGCSE cho từng môn học mà các em đã hoàn tất thành công

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO IGCSE

Học sinh sẽ chọn các khóa học từ một nhóm các môn học trọng tâm cùng với các môn tự chọn như ngoại ngữ, nghệ thuật hoặc nhân văn. Vào cuối chương trình, học sinh sẽ nhận chứng chỉ IGCSE cho từng môn học mà các em đã hoàn tất thành công.

NGHỆ THUẬT: Nghệ thuật Thiết kế, Sự nghiệp, Nghệ thuật Truyền thông, Đọc Viết luận chuyên sâu, Kịch nghệ, Doanh nghiệp, Công nghệ thông tin, Truyền thông, Âm nhạc
NGÔN NGỮ: Tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Pháp, Tự học Ngôn ngữ mẹ đẻ, tiếng Tây Ban Nha, Văn học thế giới
TOÁN HỌC: Toán tăng cường, Toán cao cấp, Toán Quốc tế, Toán học
GIÁO DỤC THỂ CHẤT: Giáo dục thể chất/Sức khỏe
KHOA HỌC: Khoa học mở rộng, Sinh học, Hóa học, Khoa học tổng hợp, Vật lý
KHOA HỌC XÃ HỘI: Kinh doanh, Địa lý, Quan điểm Toàn cầu, Lịch sử