Chia sẻ về EF EPI

Đài Loan

Trung Bình Điểm số EF EPI: 52,82 #9/19 ở Châu Á
SO SÁNH QUỐC GIA
33 TRÊN 72 QUỐC GIA
SO SÁNH QUỐC GIA

TÓM TẮT

 • 23.415.126
  CIA World Factbook, 2014 Dân số là yếu tố có biên độ lớn nhất từ Lúc-xăm-bua với 520,672 người đến Trung Quốc với 1.36 tỷ người. Các số liệu của 2014 được lấy từ tài liệu CIA Thế giới Factbook (Dữ liệu thế giới của CIA). Đóng
 • Đài Loan
 • Trung bình

XU HƯỚNG EF EPI

#25 / 44 Thấp
2011
#29 / 52 Thấp
2012
#33 / 60 Thấp
2013
#30 / 63 Trung bình
2014
#31 / 70 Trung bình
2015
#33 / 72 Trung bình
2016

MỨC ĐỘ THÔNG THẠO THEO KHU VỰC VÀ THÀNH PHỐ

  • Northern
   53.24
  • Southern
   52.97
  • Central
   52.48
  • New Taipei
   54.43
  • Taipei
   54.16
  • Kaohsiung
   53.57
  • Taoyuan
   53.23
  • Tainan
   52.67
  • Taichung
   52.11

NĂNG LỰC ANH NGỮ THEO GIỚI TÍNH

#33 Đài Loan Điểm số EF EPI: 52,82

Các Mức Độ Thông Thạo:

 • Rất cao
 • Cao
 • Trung bình
 • Thấp
 • Rất Thấp
Đọc thêm

SO SÁNH

So sánh các quốc gia và khuc vực dựa trên các đặc tính quan trọng như năng lực Anh ngữ, Thu nhập quốc dân, và mức chi tiêu cho Giáo dục.

Đài Loan vs. Chọn Quốc gia

SO SÁNH

Tìm hiểu thêm về các báo cáo EF EPI

EF EPI-s

EF English Proficiency Index for Schools

Bảng xếp hạng năng lực ngôn ngữ EF (EF EPI-s) là công trình nghiên cứu khả năng tiếp thu Tiếng Anh dành cho học sinh cấp 2 và cấp 3.

EF EPI-c

EF English Proficiency Index for Companies 2016

Chỉ số Thông thạo Anh ngữ EF dành cho các Công ty (English Proficiency Index for Companies hay EF EPI-c) là đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của lực lượng lao động toàn cầu.

Tham gia EF EPI

EF Standard English Test

Tham gia vào báo cáo EF EPI tiếp theo bằng cách thực hiện EF SET – bài kiểm tra tiếng Anh tiêu chuẩn miễn phí đầu tiên trên thế giới.