HƯỚNG DẪN
LỰA CHỌN

Các khóa học tại Seattle

Tới Seattle để trải nghiệm vùng Tây Bắc nước Mỹ. Hãy dành thời gian để đi thuyền kayak, ngắm cá kình và hải cẩu hay thả bộ trên dãy Cascade. Các khóa học tập trung vào kỹ năng giao tiếp và những người dân nồng nhiệt sẽ nhanh chóng củng cố vốn Anh ngữ của bạn .
chương trình được tìm thấy