HƯỚNG DẪN
LỰA CHỌN

Các khóa học tiếng Anh tại Washington

Tại Washington, học viên có thể tự do lựa chọn các khóa học ngôn ngữ với thời gian khác nhau phù hợp với nhu cầu và mong muốn của bạn. Với phương pháp sư phạm tiên tiến kết hợp hoàn hảo giữa các lớp học truyền thống và thực hành giao tiếp qua các hoạt động ngoại khóa. Washington D.C - "giấc mơ Mỹ" trở thành hiện thực!
chương trình được tìm thấy