Tiếng Anh và Xã hội

Mức độ thông thạo tiếng Anh của người trưởng thành đại diện mạnh mẽ cho sự cởi mở của một xã hội. Khi người trưởng thành đã học nói tiếng Anh, nói chung họ cũng linh hoạt trên trường quốc tế hơn, tham gia chính trị nhiều hơn, và tiến bộ hơn trong quan điểm của họ về vai trò giới tính. Điều đó không có nghĩa là có một mối quan hệ nhân quả rõ ràng. Thay vào đó, có vẻ như các yếu tố khiến một cộng đồng chấp nhận tiếng Anh như công cụ giao tiếp toàn cầu cũng đồng thời làm tăng sự cởi mở và làm giảm bất bình đẳng.

Cân bằng quyền lực

Mức độ thông thạo tiếng Anh của người trưởng thành tương quan với Chỉ số Khoảng cách Quyền lực (PDI) của Hofstede, đo lường mức độ mà các thành viên ít quyền lực hơn của một tổ chức chấp nhận rằng quyền lực sẽ được phân phối không đều. Chỉ số thể hiện nhận thức về sự bất bình đẳng trong cả môi trường chuyên nghiệp và cấu trúc gia đình. Điểm số PDI càng cao là điển hình của các hệ thống phân cấp cứng nhắc, trong đó cấp dưới và lớp trẻ được mong đợi sẽ tuân theo các mệnh lệnh từ phía trên. Trong các xã hội này, mức độ bất bình đẳng cao là phổ biến, đồng thời mức độ thông thạo tiếng Anh cũng thấp hơn. Ở thái cực ngược lại, chúng tôi thấy các quốc gia và khu vực nơi các tổ chức doanh nghiệp phát triển mạnh, khả năng chịu bất bình đẳng thấp và các ý tưởng được đánh giá cao bất kể độ tuổi hay thâm niên của một người. Ở những nơi này, mức độ thông thạo tiếng Anh có xu hướng cao hơn.

Nhìn ra ngoài thay vì nhìn vào trong

Mặc dù tiếng Anh không làm suy yếu hệ thống phân cấp một cách trực tiếp, nhưng nó có thể góp phần mở rộng tầm nhìn của xã hội. Nhu cầu học tiếng Anh chưa bao giờ cao hơn thế, và việc học tiếng Anh chẳng có ý nghĩa gì nếu người ta không có ý định giao tiếp và vượt qua các biên giới. Đồng hành với xu thế đó là khát vọng tự do quan sát phần còn lại của thế giới vận hành như thế nào. Chúng tôi tìm thấy mối tương quan rất mạnh mẽ giữa một quốc gia Kết nối toàn cầu và trình độ tiếng Anh, cũng như mối tương quan mạnh mẽ giữa tiếng Anh và các chỉ số dân chủ, quyền tự do cá nhân của công dân, và quyền chính trị. Sau khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, mọi người thường đặt ra câu hỏi về xã hội của chính họ, tham gia sâu hơn vào các vấn đề toàn cầu, và, trong nhiều trường hợp, thúc đẩy sự thay đổi. Có một mối tương quan rất mạnh mẽ giữa mức độ thông thạo tiếng Anh và Chỉ số Quốc gia Tử tế (Đồ thị E), một thước đo tổng hợp về mức độ một quốc gia hiện đang đóng góp cho toàn nhân loại, không tính đến những yếu tố lịch sử.

Nửa bầu trời

Phụ nữ là một phần thiết yếu của lực lượng lành nghề của thế kỷ 21. Ở phần lớn các quốc gia, cả giàu có và đang phát triển, phụ nữ có trình độ học vấn cao hơn nam giới. Tuy nhiên, cơ hội việc làm của họ bị giới hạn bởi khoảng cách tiền lương, mất cân đối về cấu trúc, và đặc thù văn hoá không tính đến những phần việc không được trả lương của họ tại nhà. Tất cả quốc gia có thể thành công hơn nhiều bằng cách giải quyết một cách có hệ thống những mất cân bằng này.

Trong các xã hội nơi vai trò giới tính tiến bộ hơn, mọi người nói tiếng Anh tốt hơn. Báo cáo Khoảng cách Giới tính Toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới đo lường mức độ tham gia kinh tế, trình độ học vấn, trao quyền chính trị và sức khoẻ của nữ giới và nam giới. Điểm EF EPI tương quan với chỉ số này (Đồ thị F). Một lần nữa, không có mối quan hệ nhân quả đơn giản ở đây. Nói tiếng Anh không trực tiếp cải thiện quyền của phụ nữ. Thay vào đó, các xã hội coi trọng bình đẳng giới có xu hướng giàu có hơn, cởi mở hơn và có tư duy quốc tế hơn, và đây cũng là nơi mọi người nói tiếng Anh tốt nhất.

Biểu đồ E: Tiếng Anh và Sự tham gia Quốc tế

Chỉ số Quốc gia Tử tế (nghịch đảo) Điểm số EF EPI Nguồn: Anholt, 2018

Biểu đồ F: Tiếng Anh và Bình đẳng giới

Chỉ số Khoảng cách về Giới tính trên Toàn cầu Điểm số EF EPI Nguồn: Diễn đàn Kinh tế Thế giới, 2018

Nói chuyện với thế giới

Những người nói tiếng Anh có thể tương tác với thế giới ngoài biên giới của họ. Có một mối tương quan tích cực giữa một quốc gia thông thạo tiếng Anh trung bình và sự kết nối toàn cầu của họ.

Điểm số EF EPI Nguồn: Chỉ số Kết nối Toàn cầu, 2018