Xinh-ga-po

Rất cao Điểm số EF EPI 611 Vị trí trong Châu Á #1/24
10trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Xinh-ga-po
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2012
#12 / 54 Cao
2013
#12 / 60 Cao
2014
#13 / 63 Cao
2015
#12 / 70 Cao
2016
#6 / 72 Rất cao
2017
#5 / 80 Rất cao
2018
#3 / 88 Rất cao
2019
#5 / 100 Rất cao
2020
#10 / 100 Rất cao

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)