Thông tin mới nhất về du lịch, ngôn ngữ và văn hóa từ EF Education First
Menu

Tất cả các bài viết từ Anniek Sluis

Bạn hỏi, chúng tôi trả lời: Nên thi chứng chỉ tiếng Anh nào?

Bạn muốn thi tiếng Anh để lấy chứng chỉ, nhưng không có ý tưởng về việc nên chọn kỳ thi nào là phù hợp: IELTS,TOEFL ha...