The World Leader in
International Education

Du học ngôn ngữ

Lựa chọn 12 ngôn ngữ tại 54 khuôn viên học tập của EF trên toàn thế giới.

Tin tức nổi bật

EF Pro Cycling

Đội vận động viên xe đạp quốc tế của chúng tôi đang tham gia vòng đua vòng quanh thế giới cùng giải đấu UCI WorldTour - giải đạp xe chuyên nghiệp uy tín bậc nhất.

Tin tức nổi bật

Mới: Ấn bản thứ chín của EF EPI đã được công bố

Bảng chỉ số của năm nay xếp hạng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên dữ liệu kiểm tra của hơn một triệu người trưởng thành đã làm Bài kiểm tra Anh ngữ Tiêu chuẩn EF (EF SET).

Tìm hiểu chương trình của chúng tôi qua các chủ đề phổ biến