TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ! Gọi để có thông tin chi tiết

Ngôn ngữ.
Giáo dục.
Du lịch.

Chúng tôi mở cửa thế giới thông qua các chương trình ngôn ngữ, học thuật, giao lưu văn hóa và trải nghiệm giáo dục.

Tìm hiểu các chương trình

Du học ngôn ngữ dài hạn

Phát triển ngôn ngữ trong thời gian ngắn. Bằng cấp được công nhận. Nâng cao cơ hội việc làm quốc tế. Nhiều kỳ nhập học.

Du học trung học

EF Academy - Nhận bằng Trung học Quốc tế danh giá tại một trong các phân viện của EF ở Anh hoặc Mỹ.

Du học đạI học

Thực hiện hóa ước mơ học Đại học tại nước ngoài với chương trình Dự bị Đại học của chúng tôi.

EF English Live