Du học ngôn ngữ

Học sinh Tiểu học và Trung học Cơ sở

Du học ngôn ngữ

Học sinh Trung học Phổ Thông

Du học ngôn ngữ

Sinh viên Đại học

Du học ngôn ngữ

Người lớn & Người đi làm

Du học hè

8-18 tuổi
2-6 tuần
Du học theo nhóm

Học ngôn ngữ nhanh bằng cách tham gia du học hè. Kết hợp học tương tác trên lớp cùng các hoạt động, thể thao và tham quan.

Du học nhóm

13-18 tuổi
2-24 tuần

Khởi động một mùa hè đầy lý thú và trải nghiệm với khóa du học ngôn ngữ tại một trong các trường học uy tín của EF.

Du học ngôn ngữ

18+ tuổi
2-24 tuần

Học ngôn ngữ tại các trường EF. Chọn 1 trong 9 ngôn ngữ, 50 điểm đến trên thế giới. Khóa học khai giảng Thứ Hai hàng tuần.

Du học ngôn ngữ

16+ tuổi
6/9/11 tháng

Phát triển ngôn ngữ trong thời gian ngắn. Bằng cấp được công nhận. Nâng cao cơ hội việc làm quốc tế. Nhiều kỳ nhập học.

Đảm bảo chuyển tiếp vào chương trình Cao đẳng, Đại học và Sau Đại học tại nước ngoài. Hơn 150 trường Đại học đối tác.