Bạn muốn đăng ký khóa học EF và hỏi về thủ tục visa? Gọi EF 1800 234 586 (miễn phí)
Khám phá thế giới
Khám phá thế giới

Khám phá thế giới

Tham gia vào chuyến phiêu lưu học ngôn ngữ với sự hỗ trợ 24/7, các giáo viên giàu kinh nghiệm, Trưởng đoàn EF & các hoạt...
Đọc thêm
10 Ngôn ngữ
50Điểm trường
20Quốc gia

Hai cách để trải nghiệm

Chọn hình thức Cá nhân hay theo Nhóm cho khóa học ở nước ngoài phù hợp với bạn nhất.
EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Trình độ tiếng Anh của bạn sẽ đạt cấp độ cao hơn sau mỗi 6 tuần *Với điều kiện, bạn cần phải tham gia các lớp học đầy đủ và hoàn tất các bài tập. Bạn có thể đạt được sự tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực của bản thân. Phương pháp học của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển khả năng ngôn ngữ - nếu không, bạn sẽ được học miễn phí cho đến khi đạt được tiến bộ như cam kết. *Với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh sẽ có tiến độ học tập khác.

Gặp chúng tôi

...
Bạn quan tâm chương trình dài hạn?
Bạn quan tâm chương trình dài hạn?

Bạn quan tâm chương trình dài hạn?

Đạt được sự trôi chảy và trải nghiệm văn hóa trong một chương trình 6, 9 hoặc 11 tháng.