Bạn đã đăng ký khóa học EF và đang có câu hỏi? Gọi EF +84 376 150 021
Khám phá thế giới
Khám phá thế giới

Khám phá thế giới

Học 1 ngôn ngữ, khám phá thế giới, kết bạn quốc tế. Trải nghiệm bằng khóa học Cá nhân với thời gian linh hoạt và khai giảng vào mỗi thứ Hai, hoặc đi cùng nhóm có trưởng đoàn hỗ trợ.
10 Ngôn ngữ
50Điểm trường
20Quốc gia

Hai cách để trải nghiệm

Chọn hình thức Cá nhân hay theo Nhóm cho khóa học ở nước ngoài phù hợp với bạn nhất.
EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Trình độ tiếng Anh của bạn sẽ đạt cấp độ cao hơn sau mỗi 6 tuần *Với điều kiện, bạn cần phải tham gia các lớp học đầy đủ và hoàn tất các bài tập. Bạn có thể đạt được sự tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực của bản thân. Phương pháp học của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển khả năng ngôn ngữ - nếu không, bạn sẽ được học miễn phí cho đến khi đạt được tiến bộ như cam kết. *Với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh sẽ có tiến độ học tập khác.

Gặp chúng tôi

...
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi
Hello Zero: Our vision for sustainability

Hello Zero: Our vision for sustainability

EF is committed to being carbon negative every year, eventually removing all of the carbon we have emitted since 1965. The first step is the EF Forest Initiative, a project to create and conserve forests around the world.

Learn More