Bài kiểm tra ngôn ngữ miễn phí

Kiểm tra trình độ của mình trong tám ngôn ngữ phổ biến trên thế giới. Có kết quả chỉ trong vài phút.

Hiểu rõ trình độ tiếng của bạn

Hãy sử dụng bài kiểm tra nhanh ngôn ngữ của chúng tôi để hiểu rõ hơn về trình độ của bạn trong tất cả các ngôn ngữ mà bạn đang học. Mỗi bài quiz sẽ mất ít hơn 15 phút.

- Đánh giá một cách khách quan trình độ ngôn ngữ của bạn

- Tự kiểm tra trình độ của mình trong tới tám ngôn ngữ phổ biến trên thế giới

- Nhận kết quả ngay lập tức

Câu hỏi thường gặp

Các bài kiểm tra ngôn ngữ là công cụ để đo lường mức độ hiểu biết về một ngôn ngữ mà mình đang học. Có nhiều loại bài kiểm tra ngôn ngữ khác nhau, bao gồm bài kiểm tra năng lực tổng quát, bài kiểm tra đầu vào trước khi tham gia một khóa học ngôn ngữ và bài kiểm tra cuối khóa.

Các bài kiểm tra ngôn ngữ cũng có thể đánh giá nhiều kỹ năng khác nhau, bao gồm nghe hiểu, đọc hiểu, nói, viết, từ vựng và ngữ pháp.

Khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ hay CEFR định rõ sáu cấp độ ngôn ngữ rộng lớn dựa trên một loạt các phát biểu về những gì bạn có thể làm ở mỗi cấp độ. CEFR là tiêu chuẩn cấp độ ngôn ngữ phổ biến nhất được sử dụng ở châu Âu.

Bạn có thể biết cấp độ CEFR của mình trong một ngôn ngữ cụ thể bằng cách tham gia một bài kiểm tra ngôn ngữ được điều chỉnh theo CEFR. Điểm số của bạn trong bài kiểm tra đó sẽ được đưa ra dưới dạng các cấp độ CEFR A1, A2, B1, B2, C1 và C2.

Bài kiểm tra ngôn ngữ có độ chính xác cao hay thấp phụ thuộc vào nhiều yếu tố: thiết kế bài kiểm tra, độ dài, độ hoàn thiện và hành vi của người làm bài.

Mức độ chính xác mà bạn cần cho bài kiểm tra ngôn ngữ phụ thuộc vào việc bạn dự định làm gì với điểm số của mình. Các trường đại học khi ra quyết định tuyển sinh thường yêu cầu những bài kiểm tra ngôn ngữ rất chính xác như TOEFL hoặc IELTS. Một người học ngôn ngữ có thể chỉ muốn biết mình đang ở trình độ nào để xem mình có tiến bộ không. Với mục đích đó, tốt hơn hết là nên làm một bài kiểm tra đo lường sự tiến bộ qua chương trình học mà bạn đang theo.

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho kỳ thi ngôn ngữ là nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của mình. Những kỳ thi ngôn ngữ tổng quát không đòi hỏi sự chuẩn bị cụ thể hơn. Tuy nhiên, nếu bạn sẽ phải trả phí để tham gia kỳ thi ngôn ngữ quan trọng, bạn có thể muốn tham gia một khóa học chuẩn bị để đạt điểm tối đa ngay lần đầu tiên. Các khóa học chuẩn bị cho kỳ thi ngôn ngữ thường kéo dài từ 8 đến 12 tuần.

Về EF

Từ năm 1965, chúng tôi luôn dẫn đầu trong việc đổi mới phương pháp đào tạo ngoại ngữ.

55+ năm

Kinh nghiệm trong các khóa học ngôn ngữ ở nước ngoài

600+

Các trường học và văn phòng của EF

100+

Các quốc gia có sự hiện diện của EF