Ấn bản thứ 2020

Bảng xếp hạng năng lực Anh ngữ lớn nhất thế giới

Với 100 quốc gia và khu vực, báo cáo năm nay là bản xếp hạng có quy mô lớn nhất của chúng tôi từ trước đến nay.

Xếp hạng thế giớI

Bảng xếp hạng theo khu vực

Báo cáo đặc biệt

Chỉ số trình độ tiếng Anh cho các trường (EF EPI-s)

Một nghiên cứu phân tích khả năng phát triển các kỹ năng tiếng Anh của học sinh và các trường trung học.

Tìm hiểu thêm
Tham gia EF EPI

Tham gia vào báo cáo EF EPI tiếp theo bằng cách thực hiện EF SET – bài kiểm tra tiếng Anh tiêu chuẩn miễn phí đầu tiên trên thế giới.

Các mức độ thông thạo:

  • Rất thấp
  • Thấp
  • Trung bình
  • Cao
  • Rất cao

Đọc thêm