Ấn bản thứ 2022

Bảng xếp hạng năng lực Anh ngữ lớn nhất thế giới

Với 111 quốc gia và khu vực, báo cáo năm nay là bản xếp hạng có quy mô lớn nhất của chúng tôi từ trước đến nay.

Flag

Vị trí số 1 năm nay

1 Hà Lan trên 111 quốc gia
Các mức độ thông thạo: Rất cao
Vị trí trong Châu Âu : 1 / 35
Flag

Kết quả của Việt Nam

60 Việt Nam trên 111 quốc gia
Các mức độ thông thạo: Trung bình
Vị trí trong Châu Á : 7 / 24

EF EPI 2022

TảI báo cáo về máy

PDF (3.59MB)

Xếp hạng thế giớI

Rất cao

Bảng xếp hạng theo khu vực

Châu Âu

Châu Á

Theo thứ hạng

Quốc gia hoặc khu vực

Điểm số

Châu Phi

Theo thứ hạng

Quốc gia hoặc khu vực

Điểm số

Châu Mỹ Latinh

Theo thứ hạng

Quốc gia hoặc khu vực

Điểm số

Trung Đông

Theo thứ hạng

Quốc gia hoặc khu vực

Điểm số

Các chỉ số thông thạo

Tìm hiểu thêm về chỉ số thông thạo

  • Rất cao
  • Cao
  • Trung bình
  • Thấp
  • Rất thấp

Làm bàI kiểm tra Miễn phí

Hãy làm bài kiểm tra tiếng Anh EF SET và nhận bảng điểm về khả năng nghe & đọc hiểu của bạn. Mọi lúc, mọi nơi.