Ấn bản thứ 2023

Bảng xếp hạng năng lực Anh ngữ lớn nhất thế giới

Với 113 quốc gia và khu vực, báo cáo năm nay là bản xếp hạng có quy mô lớn nhất của chúng tôi từ trước đến nay.

Flag

Vị trí số 1 năm nay

1 Hà Lan trên 113 quốc gia
Các mức độ thông thạo: Rất cao
Vị trí trong Châu Âu: 1 / 34
Flag

Kết quả của Việt Nam

58 Việt Nam trên 113 quốc gia
Các mức độ thông thạo: Trung bình
Vị trí trong Châu Á: 7 / 23

EF EPI 2023

TảI báo cáo về máy

PDF (11.05MB)

Mức độ
  • Rất cao
  • Cao
  • Trung bình
  • Thấp
  • Rất thấp

Xếp hạng thế giớI

Rất cao

Trung bình

Rất thấp

Rất cao

Theo thứ hạng

Quốc gia hoặc khu vực

Cao

Theo thứ hạng

Quốc gia hoặc khu vực

Trung bình

Theo thứ hạng

Quốc gia hoặc khu vực

Thấp

Theo thứ hạng

Quốc gia hoặc khu vực

Rất thấp

Theo thứ hạng

Quốc gia hoặc khu vực

Làm bàI kiểm tra Miễn phí

Hãy làm bài kiểm tra tiếng Anh EF SET và nhận bảng điểm về khả năng nghe & đọc hiểu của bạn. Mọi lúc, mọi nơi.