Cô-oét

85 trên 113
Điểm số EF EPI:461
Điểm trung bình toàn cầu:493
Vị trí trong Trung Đông: 7 / 13
Tải xuống tờ thông tin

Xu hướng EF EPI

Mức độ
  • Rất cao
  • Cao
  • Trung bình
  • Thấp
  • Rất thấp

Điểm địa lý

Các thành phố

  • Kuwait City446

Điểm nhân khẩu học

Giới tính

Nữ giới: 470

Nam giới: 456

Làm bàI kiểm tra Miễn phí

Hãy làm bài kiểm tra tiếng Anh EF SET và nhận bảng điểm về khả năng nghe & đọc hiểu của bạn. Mọi lúc, mọi nơi.