Bỉ

Rất cao Điểm số EF EPI 63,09 Vị trí trong Châu Âu #11/33
So sánh quốc gia hoặc khu vực

Tóm tắt

 • Bỉ
 • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2011
#7 / 44 Cao
2012
#6 / 54 Cao
2013
#13 / 60 Cao
2014
#9 / 63 Cao
2015
#17 / 70 Cao
2016
#11 / 72 Cao
2017
#12 / 80 Cao
2018
#11 / 88 Rất cao
2019
#13 / 100 Rất cao

Mức độ thông thạo theo khu vực và thành phố

  • West Flanders
   66.49
  • Limburg
   65.73
  • Dutch-speaking
   65.01
  • East Flanders
   64.75
  • Antwerp
   64.67
  • Flemish Brabant
   64.42
  • Brussels
   63.56
  • Hainaut
   59.18
  • Liege
   58.77
  • Walloon Brabant
   58.39
  • French-speaking
   58.22
  • Namur
   57.08
  • Genk
   67.67
  • Bruges
   66.96
  • Antwerp
   65.97
  • Ghent
   65.56
  • Leuven
   64.72
  • Brussels
   63.56
  • Liège
   60.16

Năng lực anh ngữ theo giớI tính

So sánh

So sánh các quốc gia và khuc vực dựa trên các đặc tính quan trọng như năng lực Anh ngữ, Thu nhập quốc dân, và mức chi tiêu cho Giáo dục.

So sánh