Pê-ru

51 trên 113
Điểm số EF EPI:521
Điểm trung bình toàn cầu:493
Vị trí trong Châu Mỹ Latinh: 9 / 20
Tải xuống tờ thông tin

Xu hướng EF EPI

Mức độ
 • Rất cao
 • Cao
 • Trung bình
 • Thấp
 • Rất thấp

Điểm địa lý

Các vùng

 • Lima535
 • Callao513
 • La Libertad503
 • Junin496
 • Arequipa493
 • Piura487
 • Cuzco485
 • Ankashu482
 • Tacna478
 • Lambayeque467
 • Ika455
 • Ukayali431
 • Cajamarca409

Các thành phố

 • Lima536
 • Trujillo507
 • Piura494
 • Arequipa493
 • Cusco484
 • Chiclayo470

Làm bàI kiểm tra Miễn phí

Hãy làm bài kiểm tra tiếng Anh EF SET và nhận bảng điểm về khả năng nghe & đọc hiểu của bạn. Mọi lúc, mọi nơi.