Pê-ru

51 trên 111
Các mức độ thông thạo: Trung bình
Điểm số EF EPI: 517
Điểm trung bình toàn cầu: 502
Vị trí trong Châu Mỹ Latinh: 10 of 20
Tải xuống tờ thông tin
Mức độ
 • Rất cao
 • Cao
 • Trung bình
 • Thấp
 • Rất thấp
 • Trung bình toàn cầu

Điểm địa lý

Các vùng

 • Lima538
 • Callao527
 • Arequipa507
 • Cuzco505
 • La Libertad497
 • Piura479
 • Puno475
 • Lambayeque474
 • Ankashu467
 • Ika461
 • Junin455
 • Cajamarca372

Các thành phố

 • Lima539
 • Cusco518
 • Arequipa508
 • Trujillo504
 • Piura488
 • Chiclayo473
 • Huancayo467

Điểm nhân khẩu học

Giới tính

Nữ giới: 505

Nam giới: 528

Tuổi

 • 18-20 tuổi

 • 21-25 tuổi

 • 26-30 tuổi

 • 31-40 tuổi

 • 41+ tuổi

Làm bàI kiểm tra Miễn phí

Hãy làm bài kiểm tra tiếng Anh EF SET và nhận bảng điểm về khả năng nghe & đọc hiểu của bạn. Mọi lúc, mọi nơi.