Pê-ru

Thấp Điểm số EF EPI 50,22 Vị trí trong Châu Mỹ Latinh #11/19
So sánh quốc gia hoặc khu vực

Tóm tắt

 • Pê-ru
 • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2011
#35 / 44 Rất thấp
2012
#33 / 54 Thấp
2013
#39 / 60 Thấp
2014
#34 / 63 Thấp
2015
#35 / 70 Thấp
2016
#45 / 72 Thấp
2017
#50 / 80 Thấp
2018
#59 / 88 Thấp
2019
#58 / 100 Thấp

Mức độ thông thạo theo khu vực

  • Lima
   51.86
  • Arequipa
   49.49
  • La Libertad
   48.81
  • Piura
   47.17

Năng lực anh ngữ theo giớI tính

So sánh

So sánh các quốc gia và khuc vực dựa trên các đặc tính quan trọng như năng lực Anh ngữ, Thu nhập quốc dân, và mức chi tiêu cho Giáo dục.

So sánh