Xéc-bi-a

27 trên 111
Các mức độ thông thạo: Cao
Điểm số EF EPI: 567
Điểm trung bình toàn cầu: 502
Vị trí trong Châu Âu: 22 of 35
Mức độ
  • Rất cao
  • Cao
  • Trung bình
  • Thấp
  • Rất thấp
  • Trung bình toàn cầu

Điểm địa lý

Các thành phố

  • Belgrade566

Điểm nhân khẩu học

Giới tính

Nữ giới: 566

Nam giới: 603

Làm bàI kiểm tra Miễn phí

Hãy làm bài kiểm tra tiếng Anh EF SET và nhận bảng điểm về khả năng nghe & đọc hiểu của bạn. Mọi lúc, mọi nơi.