Xéc-bi-a

Cao Điểm số EF EPI 597 Vị trí trong Châu Âu #13/34
15trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Xéc-bi-a
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2016
#17 / 72 Cao
2017
#16 / 80 Cao
2018
#18 / 88 Cao
2019
#17 / 100 Cao
2020
#15 / 100 Cao

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)