Xéc-bi-a

24 trên 113
Điểm số EF EPI:569
Điểm trung bình toàn cầu:493
Vị trí trong Châu Âu: 20 / 34
Tải xuống tờ thông tin

Xu hướng EF EPI

Mức độ
 • Rất cao
 • Cao
 • Trung bình
 • Thấp
 • Rất thấp

Điểm địa lý

Các vùng

 • Vojvodina596
 • Southern and Eastern Serbia586
 • Kosovo545
 • Šumadija and Western Serbia510

Các thành phố

 • Belgrade594
 • Novi Sad584
 • Pristina551

Làm bàI kiểm tra Miễn phí

Hãy làm bài kiểm tra tiếng Anh EF SET và nhận bảng điểm về khả năng nghe & đọc hiểu của bạn. Mọi lúc, mọi nơi.