Honduras

Thấp Điểm số EF EPI 498 Vị trí trong Châu Mỹ Latinh #8/19
49trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Honduras
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2018
#69 / 88 Rất thấp
2019
#57 / 100 Thấp
2020
#49 / 100 Thấp

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)