Ma-lai-xi-a

Trung bình Điểm số EF EPI 547 Vị trí trong Châu Á #3/24
30trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Ma-lai-xi-a
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2011
#9 / 44 Cao
2012
#13 / 54 Cao
2013
#11 / 60 Cao
2014
#12 / 63 Cao
2015
#14 / 70 Cao
2016
#12 / 72 Cao
2017
#13 / 80 Cao
2018
#22 / 88 Cao
2019
#26 / 100 Cao
2020
#30 / 100 Trung bình

Năng lực anh ngữ theo giớI tính