Georgia

Trung bình Điểm số EF EPI 503 Vị trí trong Châu Âu #31/34
47trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Georgia
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2018
#45 / 88 Thấp
2019
#56 / 100 Thấp
2020
#47 / 100 Trung bình

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)