Bồ Đào Nha

Rất cao Điểm số EF EPI 63,14 Vị trí trong Châu Âu #10/33
So sánh quốc gia hoặc khu vực

Tóm tắt

 • Bồ Đào Nha
 • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2011
#15 / 44 Trung bình
2012
#19 / 54 Trung bình
2013
#17 / 60 Cao
2014
#21 / 63 Trung bình
2015
#13 / 70 Cao
2016
#15 / 72 Cao
2017
#18 / 80 Cao
2018
#19 / 88 Cao
2019
#12 / 100 Rất cao

Mức độ thông thạo theo khu vực

  • Lisboa
   64.50
  • Setubal
   63.65
  • Porto
   63.65
  • Leiria
   62.63
  • Braga
   62.40
  • Aveiro
   62.17
  • Coimbra
   61.68
  • Santarem
   61.15
  • Faro
   59.49
  • Madeira
   57.95

Năng lực anh ngữ theo giớI tính

So sánh

So sánh các quốc gia và khuc vực dựa trên các đặc tính quan trọng như năng lực Anh ngữ, Thu nhập quốc dân, và mức chi tiêu cho Giáo dục.

So sánh