Bồ Đào Nha

Rất cao Điểm số EF EPI 618 Vị trí trong Châu Âu #7/34
7trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Bồ Đào Nha
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2011
#15 / 44 Trung bình
2012
#19 / 54 Trung bình
2013
#17 / 60 Cao
2014
#21 / 63 Trung bình
2015
#13 / 70 Cao
2016
#15 / 72 Cao
2017
#18 / 80 Cao
2018
#19 / 88 Cao
2019
#12 / 100 Rất cao
2020
#7 / 100 Rất cao

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)