Tajikistan

Rất thấp Điểm số EF EPI 381 Vị trí trong Châu Á #24/24
100trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Tajikistan
  • Trung bình

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)