Myanmar

Rất thấp Điểm số EF EPI 411 Vị trí trong Châu Á #22/24
Fill 1 Created with Sketch.
93trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Myanmar
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2018
#82 / 88 Rất thấp
2019
#86 / 100 Rất thấp
2020
#93 / 100 Rất thấp

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)