Hung-ga-ri

Cao Điểm số EF EPI 598 Vị trí trong Châu Âu #12/34
14trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Hung-ga-ri
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2011
#20 / 44 Trung bình
2012
#8 / 54 Cao
2013
#9 / 60 Cao
2014
#17 / 63 Cao
2015
#21 / 70 Cao
2016
#18 / 72 Cao
2017
#19 / 80 Cao
2018
#21 / 88 Cao
2019
#15 / 100 Cao
2020
#14 / 100 Cao

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)