Kenya

Cao Điểm số EF EPI 577 Vị trí trong Châu Phi #2/13
22trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Kenya
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2019
#18 / 100 Cao
2020
#22 / 100 Cao

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)