Ác-hen-ti-na

30 trên 111
Các mức độ thông thạo: Cao
Điểm số EF EPI: 562
Điểm trung bình toàn cầu: 502
Vị trí trong Châu Mỹ Latinh: 1 of 20
Tải xuống tờ thông tin
Mức độ
 • Rất cao
 • Cao
 • Trung bình
 • Thấp
 • Rất thấp
 • Trung bình toàn cầu

Điểm địa lý

Các vùng

 • Rio Negro581
 • Santa Fe580
 • Buenos Aires578
 • Mendoza576
 • Cordoba572
 • Neuquen571
 • Entre Rios563
 • Chubut561
 • Tucuman558
 • Chaco558
 • Salta554
 • Corrientes552
 • San Luis545
 • San Juan544
 • Misiones542
 • Santiago del Estero542

Các thành phố

 • La Plata607
 • Mar del Plata593
 • Rosario586
 • Bahía Blanca583
 • Buenos Aires578
 • Cordoba577
 • Neuquén564
 • Mendoza559
 • Santa Fe550

Điểm nhân khẩu học

Giới tính

Nữ giới: 558

Nam giới: 566

Tuổi

 • 18-20 tuổi

 • 21-25 tuổi

 • 26-30 tuổi

 • 31-40 tuổi

 • 41+ tuổi

Làm bàI kiểm tra Miễn phí

Hãy làm bài kiểm tra tiếng Anh EF SET và nhận bảng điểm về khả năng nghe & đọc hiểu của bạn. Mọi lúc, mọi nơi.