Ác-hen-ti-na

Cao Điểm số EF EPI 566 Vị trí trong Châu Mỹ Latinh #1/19
25trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Ác-hen-ti-na
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2011
#16 / 44 Trung bình
2012
#20 / 54 Trung bình
2013
#19 / 60 Trung bình
2014
#15 / 63 Cao
2015
#15 / 70 Cao
2016
#19 / 72 Cao
2017
#25 / 80 Trung bình
2018
#27 / 88 Cao
2019
#27 / 100 Cao
2020
#25 / 100 Cao

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)