Ác-hen-ti-na

28 trên 113
Điểm số EF EPI:560
Điểm trung bình toàn cầu:493
Vị trí trong Châu Mỹ Latinh: 1 / 20
Tải xuống tờ thông tin

Xu hướng EF EPI

Mức độ
 • Rất cao
 • Cao
 • Trung bình
 • Thấp
 • Rất thấp

Điểm địa lý

Các vùng

 • Cordoba586
 • Rio Negro581
 • Buenos Aires579
 • Mendoza577
 • Tucuman575
 • Neuquen573
 • Santa Fe570
 • Santa Cruz566
 • Tierra del Fuego549
 • Salta545
 • Entre Rios540
 • Chaco538
 • San Juan537
 • Corrientes535
 • La Rioja535
 • San Luis534
 • Chubut532
 • Santiago del Estero530
 • Misiones526
 • Catamarca516
 • Jujuy508
 • La Pampa497
 • Formosa484

Các thành phố

 • Mar del Plata611
 • Buenos Aires592
 • Cordoba591
 • Bahía Blanca590
 • La Plata587
 • Mendoza581
 • Rosario578
 • Neuquén573
 • San Miguel de Tucumán573
 • Santa Fe571
 • Paraná557
 • Salta546
 • Santiago Del Estero539
 • San Juan538
 • Corrientes532
 • Posadas529

Làm bàI kiểm tra Miễn phí

Hãy làm bài kiểm tra tiếng Anh EF SET và nhận bảng điểm về khả năng nghe & đọc hiểu của bạn. Mọi lúc, mọi nơi.