Armenia

Thấp Điểm số EF EPI 494 Vị trí trong Châu Âu #32/34
51trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Armenia
  • Trung bình

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)