Uzbekistan

Rất thấp Điểm số EF EPI 430 Vị trí trong Châu Á #19/24
88trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Uzbekistan
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2018
#86 / 88 Rất thấp
2019
#95 / 100 Rất thấp
2020
#88 / 100 Rất thấp

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)