Hồng Kông, Trung Quốc

Trung bình Điểm số EF EPI 542 Vị trí trong Châu Á #5/24
33trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Hồng Kông, Trung Quốc
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2011
#12 / 44 Trung bình
2012
#25 / 54 Trung bình
2013
#22 / 60 Trung bình
2014
#31 / 63 Trung bình
2015
#33 / 70 Trung bình
2016
#30 / 72 Trung bình
2017
#29 / 80 Trung bình
2018
#30 / 88 Trung bình
2019
#33 / 100 Trung bình
2020
#33 / 100 Trung bình

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)