Xri Lan-ca

Thấp Điểm số EF EPI 466 Vị trí trong Châu Á #14/24
68trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Xri Lan-ca
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2013
#30 / 60 Thấp
2014
#49 / 63 Rất thấp
2015
#49 / 70 Rất thấp
2016
#58 / 72 Rất thấp
2017
#61 / 80 Rất thấp
2018
#58 / 88 Thấp
2019
#78 / 100 Rất thấp
2020
#68 / 100 Thấp