Uganda

55 trên 111
Các mức độ thông thạo: Trung bình
Điểm số EF EPI: 512
Điểm trung bình toàn cầu: 502
Vị trí trong Châu Phi: 5 of 20
Mức độ
  • Rất cao
  • Cao
  • Trung bình
  • Thấp
  • Rất thấp
  • Trung bình toàn cầu

Điểm địa lý

Các thành phố

  • Kampala484

Điểm nhân khẩu học

Giới tính

Nữ giới: 487

Nam giới: 532

Làm bàI kiểm tra Miễn phí

Hãy làm bài kiểm tra tiếng Anh EF SET và nhận bảng điểm về khả năng nghe & đọc hiểu của bạn. Mọi lúc, mọi nơi.