Thụy Sĩ

Cao Điểm số EF EPI 588 Vị trí trong Châu Âu #16/34
18trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Thụy Sĩ
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2011
#11 / 44 Trung bình
2012
#15 / 54 Trung bình
2013
#16 / 60 Cao
2014
#18 / 63 Cao
2015
#19 / 70 Cao
2016
#14 / 72 Cao
2017
#14 / 80 Cao
2018
#15 / 88 Cao
2019
#19 / 100 Cao
2020
#18 / 100 Cao

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)