Albania

Trung bình Điểm số EF EPI 511 Vị trí trong Châu Âu #29/34
43trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Albania
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2018
#52 / 88 Thấp
2019
#50 / 100 Thấp
2020
#43 / 100 Trung bình

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)