Vê-nê-xu-ê-la

67 trên 111
Các mức độ thông thạo: Thấp
Điểm số EF EPI: 492
Điểm trung bình toàn cầu: 502
Vị trí trong Châu Mỹ Latinh: 15 of 20
Mức độ
 • Rất cao
 • Cao
 • Trung bình
 • Thấp
 • Rất thấp
 • Trung bình toàn cầu

Điểm địa lý

Các vùng

 • Eastern513
 • Central501
 • Guayana498
 • Western495
 • Los Llanos456

Các thành phố

 • Caracas509
 • Maracaibo501
 • Valencia495
 • Barquisimeto487
 • Maracay473
 • Mérida459

Điểm nhân khẩu học

Giới tính

Nữ giới: 488

Nam giới: 496

Tuổi

 • 18-20 tuổi

 • 21-25 tuổi

 • 26-30 tuổi

 • 31-40 tuổi

 • 41+ tuổi

Làm bàI kiểm tra Miễn phí

Hãy làm bài kiểm tra tiếng Anh EF SET và nhận bảng điểm về khả năng nghe & đọc hiểu của bạn. Mọi lúc, mọi nơi.