Vê-nê-xu-ê-la

Thấp Điểm số EF EPI 471 Vị trí trong Châu Mỹ Latinh #15/19
67trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Vê-nê-xu-ê-la
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2011
#38 / 44 Rất thấp
2012
#40 / 54 Rất thấp
2013
#49 / 60 Rất thấp
2014
#50 / 63 Rất thấp
2015
#59 / 70 Rất thấp
2016
#60 / 72 Rất thấp
2017
#68 / 80 Rất thấp
2018
#75 / 88 Rất thấp
2019
#73 / 100 Rất thấp
2020
#67 / 100 Thấp

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)