Áo

3 trên 111
Các mức độ thông thạo: Rất cao
Điểm số EF EPI: 628
Điểm trung bình toàn cầu: 502
Vị trí trong Châu Âu: 2 of 35
Tải xuống tờ thông tin
Mức độ
 • Rất cao
 • Cao
 • Trung bình
 • Thấp
 • Rất thấp
 • Trung bình toàn cầu

Điểm địa lý

Các vùng

 • Steiermark654
 • Salzburg646
 • Vienna632
 • Tirol631
 • Oberösterreich620
 • Niederösterreich601
 • Vorarlberg571

Các thành phố

 • Graz662
 • Salzburg645
 • Innsbruck638
 • Linz633
 • Vienna632

Điểm nhân khẩu học

Giới tính

Nữ giới: 622

Nam giới: 633

Tuổi

 • 18-20 tuổi

 • 21-25 tuổi

 • 26-30 tuổi

 • 31-40 tuổi

 • 41+ tuổi

Làm bàI kiểm tra Miễn phí

Hãy làm bài kiểm tra tiếng Anh EF SET và nhận bảng điểm về khả năng nghe & đọc hiểu của bạn. Mọi lúc, mọi nơi.