Áo

3 trên 113
Điểm số EF EPI:616
Điểm trung bình toàn cầu:493
Vị trí trong Châu Âu: 2 / 34
Tải xuống tờ thông tin

Xu hướng EF EPI

Mức độ
 • Rất cao
 • Cao
 • Trung bình
 • Thấp
 • Rất thấp

Điểm địa lý

Các vùng

 • Steiermark632
 • Oberösterreich619
 • Burgenland608
 • Salzburg606
 • Niederösterreich605
 • Tirol592
 • Vorarlberg580
 • Kärnten576

Các thành phố

 • Graz668
 • Linz653
 • Innsbruck640
 • Vienna640
 • Salzburg636

Làm bàI kiểm tra Miễn phí

Hãy làm bài kiểm tra tiếng Anh EF SET và nhận bảng điểm về khả năng nghe & đọc hiểu của bạn. Mọi lúc, mọi nơi.