Thụy Điển

Rất cao Điểm số EF EPI 625 Vị trí trong Châu Âu #4/34
4trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Thụy Điển
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2011
#4 / 44 Rất cao
2012
#1 / 54 Rất cao
2013
#1 / 60 Rất cao
2014
#3 / 63 Rất cao
2015
#1 / 70 Rất cao
2016
#3 / 72 Rất cao
2017
#2 / 80 Rất cao
2018
#1 / 88 Rất cao
2019
#2 / 100 Rất cao
2020
#4 / 100 Rất cao

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)