Hà Lan

1 trên 111
Các mức độ thông thạo: Rất cao
Điểm số EF EPI: 661
Điểm trung bình toàn cầu: 502
Vị trí trong Châu Âu: 1 of 35
Tải xuống tờ thông tin
Mức độ
 • Rất cao
 • Cao
 • Trung bình
 • Thấp
 • Rất thấp
 • Trung bình toàn cầu

Điểm địa lý

Các vùng

 • Zeeland678
 • Utrecht676
 • South Holland671
 • North Holland671
 • Gelderland665
 • Overijssel663
 • Friesland662
 • North Brabant660
 • Limburg658
 • Groningen648
 • Flevoland645
 • Drenthe629

Các thành phố

 • The Hague697
 • Utrecht683
 • Breda675
 • Amsterdam673
 • Rotterdam672
 • Eindhoven660
 • Nijmegen658
 • Arnhem657
 • Groningen650

Điểm nhân khẩu học

Giới tính

Nữ giới: 652

Nam giới: 670

Tuổi

 • 18-20 tuổi

 • 21-25 tuổi

 • 26-30 tuổi

 • 31-40 tuổi

 • 41+ tuổi

Làm bàI kiểm tra Miễn phí

Hãy làm bài kiểm tra tiếng Anh EF SET và nhận bảng điểm về khả năng nghe & đọc hiểu của bạn. Mọi lúc, mọi nơi.