Senegal

94 trên 113
Điểm số EF EPI:438
Điểm trung bình toàn cầu:493
Vị trí trong Châu Phi: 15 / 23
Tải xuống tờ thông tin
Mức độ
  • Rất cao
  • Cao
  • Trung bình
  • Thấp
  • Rất thấp

Điểm nhân khẩu học

Giới tính

Nữ giới: 459

Nam giới: 418

Làm bàI kiểm tra Miễn phí

Hãy làm bài kiểm tra tiếng Anh EF SET và nhận bảng điểm về khả năng nghe & đọc hiểu của bạn. Mọi lúc, mọi nơi.