Thổ Nhĩ Kỳ

Thấp Điểm số EF EPI 465 Vị trí trong Châu Âu #33/34
69trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Thổ Nhĩ Kỳ
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2011
#43 / 44 Rất thấp
2012
#32 / 54 Thấp
2013
#41 / 60 Thấp
2014
#47 / 63 Rất thấp
2015
#50 / 70 Rất thấp
2016
#51 / 72 Rất thấp
2017
#62 / 80 Rất thấp
2018
#73 / 88 Rất thấp
2019
#79 / 100 Rất thấp
2020
#69 / 100 Thấp

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)