Nepal

Thấp Điểm số EF EPI 480 Vị trí trong Châu Á #10/24
60trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Nepal
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2019
#66 / 100 Thấp
2020
#60 / 100 Thấp