Croatia

Cao Điểm số EF EPI 599 Vị trí trong Châu Âu #11/34
13trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Croatia
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2018
#17 / 88 Cao
2019
#14 / 100 Rất cao
2020
#13 / 100 Cao

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)