Ethiopia

Thấp Điểm số EF EPI 477 Vị trí trong Châu Phi #5/13
62trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Ethiopia
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2018
#54 / 88 Thấp
2019
#63 / 100 Thấp
2020
#62 / 100 Thấp