Ivory Coast

Rất thấp Điểm số EF EPI 414 Vị trí trong Châu Phi #12/13
91trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Ivory Coast
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2019
#96 / 100 Rất thấp
2020
#91 / 100 Rất thấp

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)