Lat-vi-a

Cao Điểm số EF EPI 555 Vị trí trong Châu Âu #24/34
29trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Lat-vi-a
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2013
#15 / 60 Cao
2014
#14 / 63 Cao
2015
#22 / 70 Trung bình
2019
#32 / 100 Trung bình
2020
#29 / 100 Cao