Kyrgyzstan

Rất thấp Điểm số EF EPI 405 Vị trí trong Châu Á #23/24
96trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Kyrgyzstan
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2019
#99 / 100 Rất thấp
2020
#96 / 100 Rất thấp

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)