Nam Phi

9 trên 113
Điểm số EF EPI:605
Điểm trung bình toàn cầu:493
Vị trí trong Châu Phi: 1 / 23
Tải xuống tờ thông tin

Xu hướng EF EPI

Mức độ
 • Rất cao
 • Cao
 • Trung bình
 • Thấp
 • Rất thấp

Điểm địa lý

Các vùng

 • Western Cape616
 • Gauteng605
 • Eastern Cape601
 • Northwest600
 • KwaZulu-Natal597
 • Free State593
 • Mpumalanga582
 • Limpopo548

Các thành phố

 • Port Elizabeth622
 • Cape Town 614
 • Pretoria608
 • Johannesburg607
 • Durban595

Làm bàI kiểm tra Miễn phí

Hãy làm bài kiểm tra tiếng Anh EF SET và nhận bảng điểm về khả năng nghe & đọc hiểu của bạn. Mọi lúc, mọi nơi.