Nam Phi

12 trên 111
Các mức độ thông thạo: Rất cao
Điểm số EF EPI: 609
Điểm trung bình toàn cầu: 502
Vị trí trong Châu Phi: 1 of 20
Mức độ
 • Rất cao
 • Cao
 • Trung bình
 • Thấp
 • Rất thấp
 • Trung bình toàn cầu

Điểm địa lý

Các vùng

 • Western Cape614
 • KwaZulu-Natal610
 • Eastern Cape610
 • Northwest605
 • Gauteng598
 • Free State596
 • Mpumalanga584
 • Limpopo551

Các thành phố

 • Port Elizabeth620
 • Cape Town 616
 • Durban615
 • Pretoria605
 • Johannesburg604

Điểm nhân khẩu học

Giới tính

Nữ giới: 610

Nam giới: 609

Tuổi

 • 18-20 tuổi

 • 21-25 tuổi

 • 26-30 tuổi

 • 31-40 tuổi

 • 41+ tuổi

Làm bàI kiểm tra Miễn phí

Hãy làm bài kiểm tra tiếng Anh EF SET và nhận bảng điểm về khả năng nghe & đọc hiểu của bạn. Mọi lúc, mọi nơi.