Nam Phi

Rất cao Điểm số EF EPI 607 Vị trí trong Châu Phi #1/13
12trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Nam Phi
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2017
#8 / 80 Rất cao
2018
#6 / 88 Rất cao
2019
#6 / 100 Rất cao
2020
#12 / 100 Rất cao

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)