Na Uy

4 trên 111
Các mức độ thông thạo: Rất cao
Điểm số EF EPI: 627
Điểm trung bình toàn cầu: 502
Vị trí trong Châu Âu: 3 of 35
Tải xuống tờ thông tin
Mức độ
 • Rất cao
 • Cao
 • Trung bình
 • Thấp
 • Rất thấp
 • Trung bình toàn cầu

Điểm địa lý

Các vùng

 • Vestlandet649
 • Østlandet623
 • Nord-Norge623

Các thành phố

 • Bergen655
 • Oslo635
 • Hamar595

Điểm nhân khẩu học

Giới tính

Nữ giới: 621

Nam giới: 633

Tuổi

 • 18-20 tuổi

 • 21-25 tuổi

 • 26-30 tuổi

 • 31-40 tuổi

 • 41+ tuổi

Làm bàI kiểm tra Miễn phí

Hãy làm bài kiểm tra tiếng Anh EF SET và nhận bảng điểm về khả năng nghe & đọc hiểu của bạn. Mọi lúc, mọi nơi.