Na Uy

5 trên 113
Điểm số EF EPI:614
Điểm trung bình toàn cầu:493
Vị trí trong Châu Âu: 4 / 34
Tải xuống tờ thông tin

Xu hướng EF EPI

Mức độ
 • Rất cao
 • Cao
 • Trung bình
 • Thấp
 • Rất thấp

Điểm địa lý

Các vùng

 • Nord-Norge618
 • Vestlandet614
 • Trøndelag612
 • Østlandet611

Các thành phố

 • Oslo629
 • Hamar619

Làm bàI kiểm tra Miễn phí

Hãy làm bài kiểm tra tiếng Anh EF SET và nhận bảng điểm về khả năng nghe & đọc hiểu của bạn. Mọi lúc, mọi nơi.