I-rắc

106 trên 113
Điểm số EF EPI:410
Điểm trung bình toàn cầu:493
Vị trí trong Trung Đông: 11 / 13
Tải xuống tờ thông tin

Xu hướng EF EPI

Mức độ
 • Rất cao
 • Cao
 • Trung bình
 • Thấp
 • Rất thấp

Điểm địa lý

Các vùng

 • Sulaimaniyah467
 • Baghdad425
 • Erbil424
 • Anbar424
 • Basra420
 • Maysan416
 • Najaf410
 • Muthanna400
 • Dahuk397
 • Karbala396
 • Diyala380
 • Kirkuk379
 • Babil377
 • Wasit377
 • Saladin375
 • Al-Qadisiyah369
 • Nineveh366
 • Dhi Qar359

Các thành phố

 • Erbil426
 • Baghdad425
 • Basra420
 • Najaf414
 • Mosul405
 • Duhok399
 • Kirkuk379

Làm bàI kiểm tra Miễn phí

Hãy làm bài kiểm tra tiếng Anh EF SET và nhận bảng điểm về khả năng nghe & đọc hiểu của bạn. Mọi lúc, mọi nơi.