I-rắc

103 trên 111
Các mức độ thông thạo: Rất thấp
Điểm số EF EPI: 404
Điểm trung bình toàn cầu: 502
Vị trí trong Trung Đông: 11 of 12
Mức độ
 • Rất cao
 • Cao
 • Trung bình
 • Thấp
 • Rất thấp
 • Trung bình toàn cầu

Điểm địa lý

Các vùng

 • Sulaimaniyah448
 • Kirkuk425
 • Baghdad416
 • Basra409
 • Dhi Qar404
 • Erbil390
 • Babil387
 • Najaf383
 • Dahuk368
 • Nineveh350

Các thành phố

 • Kirkuk425
 • Baghdad418
 • Basra409
 • Erbil393
 • Najaf384
 • Duhok371
 • Mosul366

Điểm nhân khẩu học

Giới tính

Nữ giới: 385

Nam giới: 423

Tuổi

 • 18-20 tuổi

 • 21-25 tuổi

 • 26-30 tuổi

 • 31-40 tuổi

 • 41+ tuổi

Làm bàI kiểm tra Miễn phí

Hãy làm bài kiểm tra tiếng Anh EF SET và nhận bảng điểm về khả năng nghe & đọc hiểu của bạn. Mọi lúc, mọi nơi.