Sudan

Rất thấp Điểm số EF EPI 434 Vị trí trong Châu Phi #10/13
85trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Sudan
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2019
#87 / 100 Rất thấp
2020
#85 / 100 Rất thấp

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)