Đan Mạch

Rất cao Điểm số EF EPI 632 Vị trí trong Châu Âu #2/34
2trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Đan Mạch
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2011
#3 / 44 Rất cao
2012
#2 / 54 Rất cao
2013
#5 / 60 Rất cao
2014
#1 / 63 Rất cao
2015
#3 / 70 Rất cao
2016
#2 / 72 Rất cao
2017
#3 / 80 Rất cao
2018
#5 / 88 Rất cao
2019
#4 / 100 Rất cao
2020
#2 / 100 Rất cao

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)