Ca-dắc-xtan

99 trên 111
Các mức độ thông thạo: Rất thấp
Điểm số EF EPI: 420
Điểm trung bình toàn cầu: 502
Vị trí trong Châu Á: 22 of 24
Tải xuống tờ thông tin
Mức độ
 • Rất cao
 • Cao
 • Trung bình
 • Thấp
 • Rất thấp
 • Trung bình toàn cầu

Điểm địa lý

Các vùng

 • Almaty466
 • Pavlodar456
 • Akmola449
 • East Kazakhstan440
 • Kostanay437
 • West Kazakhstan430
 • Atyrau427
 • Aktobe420
 • Turkistan394
 • Zhambyl388
 • Mangystau387
 • Kyzylorda383
 • Karaganda383

Các thành phố

 • Almaty465
 • Nur Sultan455
 • Aktobe425
 • Shymkent389
 • Aktau388
 • Karaganda360

Điểm nhân khẩu học

Giới tính

Nữ giới: 422

Nam giới: 418

Tuổi

 • 18-20 tuổi

 • 21-25 tuổi

 • 26-30 tuổi

 • 31-40 tuổi

 • 41+ tuổi

Làm bàI kiểm tra Miễn phí

Hãy làm bài kiểm tra tiếng Anh EF SET và nhận bảng điểm về khả năng nghe & đọc hiểu của bạn. Mọi lúc, mọi nơi.