Ca-dắc-xtan

Rất thấp Điểm số EF EPI 43,83 Vị trí trong Châu Á #22/25
So sánh quốc gia hoặc khu vực

Tóm tắt

 • Ca-dắc-xtan
 • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2011
#44 / 44 Rất thấp
2013
#57 / 60 Rất thấp
2014
#54 / 63 Rất thấp
2015
#54 / 70 Rất thấp
2016
#54 / 72 Rất thấp
2017
#67 / 80 Rất thấp
2018
#80 / 88 Rất thấp
2019
#93 / 100 Rất thấp

Mức độ thông thạo theo khu vực

  • Nur-Sultan
   46.48
  • Almaty
   45.41
  • Karaganda
   44.89
  • Akmola
   44.44
  • Pavlodar
   43.85
  • Aktobe
   42.93
  • East Kazakhstan
   42.81
  • Mangystau
   42.20
  • Jambyl
   42.07
  • Atyrau
   41.47
  • Kostanay
   40.25
  • Shymkent
   38.46

Năng lực anh ngữ theo giớI tính

So sánh

So sánh các quốc gia và khuc vực dựa trên các đặc tính quan trọng như năng lực Anh ngữ, Thu nhập quốc dân, và mức chi tiêu cho Giáo dục.

So sánh