Ca-dắc-xtan

104 trên 113
Điểm số EF EPI:415
Điểm trung bình toàn cầu:493
Vị trí trong Châu Á: 22 / 23
Tải xuống tờ thông tin

Xu hướng EF EPI

Mức độ
 • Rất cao
 • Cao
 • Trung bình
 • Thấp
 • Rất thấp

Điểm địa lý

Các vùng

 • Pavlodar476
 • Akmola472
 • Atyrau469
 • East Kazakhstan465
 • Kostanay461
 • West Kazakhstan450
 • Aktobe438
 • Almaty427
 • Mangystau414
 • Zhambyl351
 • Karaganda344
 • Kyzylorda342
 • Turkistan335

Các thành phố

 • Nur Sultan485
 • Aktobe450
 • Almaty438
 • Aktau413
 • Taraz352
 • Shymkent347
 • Karaganda343
 • Kyzylorda337

Điểm nhân khẩu học

Giới tính

Nữ giới: 387

Nam giới: 443

Tuổi

 • 18-20 tuổi

 • 21-25 tuổi

 • 26-30 tuổi

 • 31-40 tuổi

 • 41+ tuổi

Làm bàI kiểm tra Miễn phí

Hãy làm bài kiểm tra tiếng Anh EF SET và nhận bảng điểm về khả năng nghe & đọc hiểu của bạn. Mọi lúc, mọi nơi.